Meepakkers korting tot 35%

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • - Aan: Jac Hensen Herenkleding, post: Langestraat 114, 3811 AK Amersfoort, e-mail: klantenservice@jachensen.nl
 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  herroep/herroepen*
 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • - [Naam consumenten(en)]
 • - [Adres consument(en)]
 • - [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.