Matinique


 1. Digel colbert - regular fit - groen
  Digel colbert - regular fit - groen
  Vanaf € 249,95
 2. Digel colbert - regular fit - groen
  Digel colbert - regular fit - groen
  Vanaf € 265,00
 3. Digel colbert - regular fit- blauw
  Digel colbert - regular fit- blauw
  Vanaf € 219,95
 4. Digel colbert - regular fit - blauw
  Digel colbert - regular fit - blauw
  Vanaf € 289,95
 5. Digel colbert - regular fit - blauw
  Digel colbert - regular fit - blauw
  Vanaf € 265,00
 1. Matinique overshirt - slim fit - bruin
  Matinique overshirt - slim fit - bruin
  Vanaf € 99,95
 2. Matinique pullover - slim fit - cognac
  Matinique pullover - slim fit - cognac
  Vanaf € 79,95
 3. Matinique pullover - slim fit - groen
  Matinique pullover - slim fit - groen
  Vanaf € 79,95
 4. Matinique chino - slim fit - bruin
  Matinique chino - slim fit - bruin
  Vanaf € 79,95
 5. Matinique overhemd - slim fit - bruin
  Matinique overhemd - slim fit - bruin
  Vanaf € 65,00
 6. Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Vanaf € 79,95
 7. Matinique overhemd - slim fit - rood
  Matinique overhemd - slim fit - rood
  Vanaf € 79,95
 8. Matinique regenjas - slim fit - zand
  Matinique regenjas - slim fit - zand
  Vanaf € 119,95
 9. Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Vanaf € 69,95
 10. Matinique jack - slim fit - blauw
  Matinique jack - slim fit - blauw
  Vanaf € 179,95
 11. Matinique pullover - slim fit - blauw aqua
  Matinique pullover - slim fit - blauw aqua
  Vanaf € 79,95
 12. Matinique colbert mix&match - slim fit - navy
  Matinique colbert mix&match - slim fit - navy
  Vanaf € 219,95
 13. Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Vanaf € 65,00
 14. Matinique pullover - slim fit - bruin
  Matinique pullover - slim fit - bruin
  Vanaf € 79,95
 15. Matinique vest - slim fit - blauw
  Matinique vest - slim fit - blauw
  Vanaf € 109,95
 16. Matinique pullover - slim fit - blauw
  Matinique pullover - slim fit - blauw
  Vanaf € 79,95
 17. Matinique overhemd - slim fit - geel
  Matinique overhemd - slim fit - geel
  Vanaf € 69,95
 18. Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Vanaf € 89,95
 19. Matinique chino - slim fit - blauw
  Matinique chino - slim fit - blauw
  Vanaf € 89,95
 20. Matinique mix & match pantalon - slim fit - b
  Matinique mix & match pantalon - slim fit - b
  Vanaf € 109,95
 21. Matinique polo - slim fit - blauw
  Matinique polo - slim fit - blauw
  Vanaf € 55,00
 22. Matinique t-shirt - slim fit - grijs
  Matinique t-shirt - slim fit - grijs
  Vanaf € 26,95
 23. Matinique t-shirt - slim fit - blauw
  Matinique t-shirt - slim fit - blauw
  Vanaf € 26,95
 24. Matinique overhemd - slim fit - groen
  Matinique overhemd - slim fit - groen
  Vanaf € 55,00
 25. Matinique chino - slim fit - beige
  Matinique chino - slim fit - beige
  Vanaf € 89,95
 26. Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Vanaf € 55,00
 27. Matinique pullover - slim fit - brique
  Matinique pullover - slim fit - brique
  Vanaf € 89,95
 28. Matinique pullover - slim fit - zwart
  Matinique pullover - slim fit - zwart
  Vanaf € 89,95
 29. Matinique jas - slim fit - blauw
  Matinique jas - slim fit - blauw
  Vanaf € 199,95
 30. Matinique overhemd - slim fit -
  Matinique overhemd - slim fit -
  Vanaf € 79,95
 1. Matinique overshirt - slim fit - bruin
  Matinique overshirt - slim fit - bruin
  Vanaf € 99,95
 2. Matinique pullover - slim fit - cognac
  Matinique pullover - slim fit - cognac
  Vanaf € 79,95
 3. Matinique pullover - slim fit - groen
  Matinique pullover - slim fit - groen
  Vanaf € 79,95
 4. Matinique chino - slim fit - bruin
  Matinique chino - slim fit - bruin
  Vanaf € 79,95
 5. Matinique overhemd - slim fit - bruin
  Matinique overhemd - slim fit - bruin
  Vanaf € 65,00
 6. Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Vanaf € 79,95
 7. Matinique overhemd - slim fit - rood
  Matinique overhemd - slim fit - rood
  Vanaf € 79,95
 8. Matinique regenjas - slim fit - zand
  Matinique regenjas - slim fit - zand
  Vanaf € 119,95
 9. Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Vanaf € 69,95
 10. Matinique jack - slim fit - blauw
  Matinique jack - slim fit - blauw
  Vanaf € 179,95
 11. Matinique pullover - slim fit - blauw aqua
  Matinique pullover - slim fit - blauw aqua
  Vanaf € 79,95
 12. Matinique colbert mix&match - slim fit - navy
  Matinique colbert mix&match - slim fit - navy
  Vanaf € 219,95
 13. Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Vanaf € 65,00
 14. Matinique pullover - slim fit - bruin
  Matinique pullover - slim fit - bruin
  Vanaf € 79,95
 15. Matinique vest - slim fit - blauw
  Matinique vest - slim fit - blauw
  Vanaf € 109,95
 16. Matinique pullover - slim fit - blauw
  Matinique pullover - slim fit - blauw
  Vanaf € 79,95
 17. Matinique overhemd - slim fit - geel
  Matinique overhemd - slim fit - geel
  Vanaf € 69,95
 18. Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Vanaf € 89,95
 19. Matinique chino - slim fit - blauw
  Matinique chino - slim fit - blauw
  Vanaf € 89,95
 20. Matinique mix & match pantalon - slim fit - b
  Matinique mix & match pantalon - slim fit - b
  Vanaf € 109,95
 21. Matinique polo - slim fit - blauw
  Matinique polo - slim fit - blauw
  Vanaf € 55,00
 22. Matinique t-shirt - slim fit - grijs
  Matinique t-shirt - slim fit - grijs
  Vanaf € 26,95
 23. Matinique t-shirt - slim fit - blauw
  Matinique t-shirt - slim fit - blauw
  Vanaf € 26,95
 24. Matinique overhemd - slim fit - groen
  Matinique overhemd - slim fit - groen
  Vanaf € 55,00
 25. Matinique chino - slim fit - beige
  Matinique chino - slim fit - beige
  Vanaf € 89,95
 26. Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Vanaf € 55,00
 27. Matinique pullover - slim fit - brique
  Matinique pullover - slim fit - brique
  Vanaf € 89,95
 28. Matinique pullover - slim fit - zwart
  Matinique pullover - slim fit - zwart
  Vanaf € 89,95
 29. Matinique jas - slim fit - blauw
  Matinique jas - slim fit - blauw
  Vanaf € 199,95
 30. Matinique overhemd - slim fit -
  Matinique overhemd - slim fit -
  Vanaf € 79,95
 1. Matinique overshirt - slim fit - bruin
  Matinique overshirt - slim fit - bruin
  Vanaf € 99,95
 2. Matinique pullover - slim fit - cognac
  Matinique pullover - slim fit - cognac
  Vanaf € 79,95
 3. Matinique pullover - slim fit - groen
  Matinique pullover - slim fit - groen
  Vanaf € 79,95
 4. Matinique chino - slim fit - bruin
  Matinique chino - slim fit - bruin
  Vanaf € 79,95
 5. Matinique overhemd - slim fit - bruin
  Matinique overhemd - slim fit - bruin
  Vanaf € 65,00
 6. Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Vanaf € 79,95
 7. Matinique overhemd - slim fit - rood
  Matinique overhemd - slim fit - rood
  Vanaf € 79,95
 8. Matinique regenjas - slim fit - zand
  Matinique regenjas - slim fit - zand
  Vanaf € 119,95
 9. Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Vanaf € 69,95
 10. Matinique jack - slim fit - blauw
  Matinique jack - slim fit - blauw
  Vanaf € 179,95
 1. Matinique overshirt - slim fit - bruin
  Matinique overshirt - slim fit - bruin
  Vanaf € 99,95
 2. Matinique pullover - slim fit - cognac
  Matinique pullover - slim fit - cognac
  Vanaf € 79,95
 3. Matinique pullover - slim fit - groen
  Matinique pullover - slim fit - groen
  Vanaf € 79,95
 4. Matinique chino - slim fit - bruin
  Matinique chino - slim fit - bruin
  Vanaf € 79,95
 5. Matinique overhemd - slim fit - bruin
  Matinique overhemd - slim fit - bruin
  Vanaf € 65,00
 6. Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Vanaf € 79,95
 7. Matinique overhemd - slim fit - rood
  Matinique overhemd - slim fit - rood
  Vanaf € 79,95
 8. Matinique regenjas - slim fit - zand
  Matinique regenjas - slim fit - zand
  Vanaf € 119,95
 9. Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Vanaf € 69,95
 10. Matinique jack - slim fit - blauw
  Matinique jack - slim fit - blauw
  Vanaf € 179,95
 1. Matinique overshirt - slim fit - bruin
  Matinique overshirt - slim fit - bruin
  Vanaf € 99,95
 2. Matinique pullover - slim fit - cognac
  Matinique pullover - slim fit - cognac
  Vanaf € 79,95
 3. Matinique pullover - slim fit - groen
  Matinique pullover - slim fit - groen
  Vanaf € 79,95
 4. Matinique chino - slim fit - bruin
  Matinique chino - slim fit - bruin
  Vanaf € 79,95
 5. Matinique overhemd - slim fit - bruin
  Matinique overhemd - slim fit - bruin
  Vanaf € 65,00
 6. Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Vanaf € 79,95
 7. Matinique overhemd - slim fit - rood
  Matinique overhemd - slim fit - rood
  Vanaf € 79,95
 8. Matinique regenjas - slim fit - zand
  Matinique regenjas - slim fit - zand
  Vanaf € 119,95
 9. Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Vanaf € 69,95
 10. Matinique jack - slim fit - blauw
  Matinique jack - slim fit - blauw
  Vanaf € 179,95
 11. Matinique pullover - slim fit - blauw aqua
  Matinique pullover - slim fit - blauw aqua
  Vanaf € 79,95
 12. Matinique colbert mix&match - slim fit - navy
  Matinique colbert mix&match - slim fit - navy
  Vanaf € 219,95
 13. Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Vanaf € 65,00
 14. Matinique pullover - slim fit - bruin
  Matinique pullover - slim fit - bruin
  Vanaf € 79,95
 15. Matinique vest - slim fit - blauw
  Matinique vest - slim fit - blauw
  Vanaf € 109,95
 16. Matinique pullover - slim fit - blauw
  Matinique pullover - slim fit - blauw
  Vanaf € 79,95
 17. Matinique overhemd - slim fit - geel
  Matinique overhemd - slim fit - geel
  Vanaf € 69,95
 18. Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Vanaf € 89,95
 19. Matinique chino - slim fit - blauw
  Matinique chino - slim fit - blauw
  Vanaf € 89,95
 20. Matinique mix & match pantalon - slim fit - b
  Matinique mix & match pantalon - slim fit - b
  Vanaf € 109,95
 21. Matinique polo - slim fit - blauw
  Matinique polo - slim fit - blauw
  Vanaf € 55,00
 22. Matinique t-shirt - slim fit - grijs
  Matinique t-shirt - slim fit - grijs
  Vanaf € 26,95
 23. Matinique t-shirt - slim fit - blauw
  Matinique t-shirt - slim fit - blauw
  Vanaf € 26,95
 24. Matinique overhemd - slim fit - groen
  Matinique overhemd - slim fit - groen
  Vanaf € 55,00
 25. Matinique chino - slim fit - beige
  Matinique chino - slim fit - beige
  Vanaf € 89,95
 26. Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Matinique overhemd - slim fit - blauw
  Vanaf € 55,00
 27. Matinique pullover - slim fit - brique
  Matinique pullover - slim fit - brique
  Vanaf € 89,95
 28. Matinique pullover - slim fit - zwart
  Matinique pullover - slim fit - zwart
  Vanaf € 89,95
 29. Matinique jas - slim fit - blauw
  Matinique jas - slim fit - blauw
  Vanaf € 199,95
 30. Matinique overhemd - slim fit -
  Matinique overhemd - slim fit -
  Vanaf € 79,95
MATINIQUE

Deense moderne stijl
Het Deense merk Matinique is opgericht in 1973 door Niels Martinsen. Zijn visie was helder; hij wilde comfortabele, modieuze kleding van hoogwaardige kwaliteit voor mannen produceren. Hierbij stond voornamelijk de pasvorm centraal. Nu jaren later wordt de herenkleding van dit merk nog steeds met dezelfde waarden geproduceerd. Ben jij een man die graag sportief, maar tegelijkertijd chique gekleed voor de dag wil komen? Dan zit je bij Matinique helemaal goed!

De Matinique collectie 
Matinique biedt de moderne man kleding om zelfverzekerd voor de dag te komen. De collecties van het merk gaan altijd met de laatste trends mee en weten je altijd te verrassen met opvallen items. Bijvoorbeeld het Matinique overhemd, deze is vooral in basic varianten te verkrijgen. Maar ook heeft de collectie altijd wel een lekker opvallend Matinique overhemd. Niets is te gek voor dit merk! Daarnaast bevat de collectie ook Matinique jeans. Dit zijn trendy jeans die goed te combineren zijn met de rest van de collectie. Combineer bijvoorbeeld eens je Matinique jeans met een mooi Matinique overhemd. Wil je voor een compleet gestylde outfit gaan, draag er dan ook eens een leuk Matinique vest bij! Het Matinique vest zit lekker warm en is in het voorjaar goed te dragen als jas!

Matinique bij Jac Hensen 

Het merk is bij veel moderne mannen favoriet, zo ook bij Jac Hensen! Ieder seizoen bestaat de collectie bij Jac Hensen dan ook weer uit mooie items van Matinique. Matinique jeans, vesten en overhemden? Jac Hensen heeft het allemaal! Vooral het Matinique vest is voor veel mannen een favoriet. Dit komt niet alleen door de mooi geweven stof, maar ook omdat het vest super comfortabel zit!